Friday, December 31, 2010

Komitmen & Kecintaan . .http://lakso.files.wordpress.com/2009/01/langkah-imil.jpg

Kata Ibnul Qaiyyim Al Jauziah , “Orang yang pandai dan soleh mampu memotong jarak yang jauh dengan kebenaran niat, cita- cita dan komitmen. Perbuatan sedikit yang dilakukan oleh orang yang cerdas akan bernilai berlipat kali ganda dari perbuatan orang yang bodoh, walau dilakukan dengan upaya yang berat dan payah. Komitmen yang kuat dan rasa cinta akan menyingkirkan kesulitan dan menciptakan kemudahan dalam melangkah ke depan. Berlumba  menuju ALLAH sesungguhnya dapat dicapai dengan kekuatan komitmen dan kecintaan. Orang yang memiliki komitmen yang kuat akan mendahului orang yang lemah yang berbuat banyak” – Kitab Al-Fawa’id

No comments: